„Malinko“ jsem předělal layout teplického hřiště. Tentokrát jen tři nové koše a žádné divočiny ;). Na Letné je tolik stromů a překážek, že není potřeba něco vymýšlet. Všechno už tam je a tak jsem si vystačil jen se třemi mandatory, to na sedmičce je double. Ostrých doglegů si tentokrát užijí leváci i praváci, takže své oblíbené disky na anhyzery rozhodně nenechávejte doma.

Park je skvěle přehledný, takže křížení cest se není potřeba obávat. Vše bude jen a jen na zodpovědnosti hráčů. To stejné platí o křížení fairwayí. Jamky jsou dlouhé a místa v parku spoustu, takže nebude důvod se trefovat do ostatních návštěvníků parku nebo do sebe navzájem. Tam kde kříží fairway cesta ve větší vzdálenosti, je vždy v plánku tato vzdálenost vyznačena.

OB jsou jen ta nejnutnější. Za vyhlídkou na jamce č. 2, hranicí je vnější obrubník chodníku a zábradlí vyhlídky. Pozor je tam sráz a keře, kdo to přehodí, bude hledat dlouho a bolestně. OB jsou všechny cesty a chodníky na vnějším okraji parku (na mapce dole a vpravo – hranicí je vnitřní okraj chodníku) a oplocené areály (hranicí je plot). Kdo skončí na šestce v domově mládeže, nelezte prosím přes plot, o disky poprosíme o přestávce nebo po skončení turnaje. Cesty uvnitř parku, včetně asfaltových, OB NEJSOU!

Na jedničce se driveuje přes horizont, směr na koš bude označen žlutým kolíkem. Manda jsou značena šipkou na stromě, který to které mando tvoří. Vzdálenosti mandatory od výhoziště jsou 25m na jedničce, 21m na čtyřce a 29 a 42m na sedmičce. Čísla jsou i v mapce. Na jamkách NEJSOU dropzóny, při minutí se hází z místa posledního hodu (většinou tedy asi z výhoziště). Osou double manda je spojnice stromů, které ho tvoří, u ostatních bude osa vyznačena červenými kolíky. Doublemando na sedmičce je v ose výhoziště, bude tedy pro kontrolu prohození potřeba spotovat. Také prosím nepřehlédněte, že těsně za mandem je strom. Pokud ho někdo strefí a disk se odrazí před hranici mandatory, toto se považuje za splněné a není potřeba skrz něj znovu házet. To platí i na ostatních mandech, ale tam to asi tolik nehrozí.

Symbol pravého úhlu na výhozišti trojky znamená, že pokud se postavíte na střed výhoziště kolmo k hraně chodníku, měli byste rovně před sebou vidět v dálce mezi stromy koš (pro znalé je to koš pevné pětky). Na jedenáctce je naopak potřeba z výhoziště trochu ukročit, aby koš pevné šestky vykoukl mezi stromy. Jsem zvědav jak si tady poradíte s tvarováním svých ran, bude to citovka :). Jinak jsem se vždy snažil najít pro vaše disky v tom pralese co nejvíce prostoru.

Parkovat se dá u chodníku ulice Na Letné. Pozor v ulici Dr. Vrbenského je zákaz stání, až v její dolní části je zase kousek prostoru k parkování. Pokud možno prosím neparkujte v areálu tenisových kurtů. Není tam sice značka, ale rád bych se vyhnul konfliktům.

V okolí je několik restaurací, nejbližší je hotel a restaurace U Kozičky , restaurace U věžičky, pivnice U palmy a další. Restaurace v areálu tenisových kurtů je dle všeho zavřená.

Meeting bude v 9,00 za areálem domova mládeže (u koše pevné čtyřky), výhoz prvního kola v 9,30. První dvě kola se odehrají najednou, pak bude následovat pauza na oběd a finálové kolo ve flightech dle aktuální pozice v kategoriích. Následovat bude jako vždy vyhodnocení a losovačka.

Ať to lítá a těším se na Vás.

Vzhledem k množství stromů jsem namísto mapek připravil foto-cadddybook z výhozišť: