Hřiště v Hlinné nenabízí mnoho prostoru, zato nabízí krásná zákoutí mezi stromy na okrajích louky a především neuvěřitelně krásné okolí CHKO České středohoří. Neodolal jsem a vytvořil zde vlastní alternativní layout. Obsahuje jak dlouhé jamky napříč hřištěm, tak i jamky krátké, technicky náročné. Kdo přijede nebude litovat.

Jelikož 19. 9. 2021 bude na tomhle hřišti turnaj poprvé od jeho výstavby, rozhodl jsem se respektovat záměr jeho autorů a odehrát první dvě kola turnaje na pevném layoutu. Během přestávky udělám potřebné změny a druhá dvě kola se odehrají na layoutu alternativním.

Parkovat je možné na parkovišti u hřiště (viz mapka), případně na příjezdové cestě. Prosím všechny aby respektovali, že se hřiště nachází v CHKO České středohoří a není tak možné parkovat mimo plochy k tomu určené.

V nedaleké obci Hlinná se nachází Hospůdka Hlinná, kam je možné zajít o přestávce na jídlo. V jednání je možnost občerstvení přímo na hřišti.

Jak jsem již psal výše, hřiště nenabízí mnoho prostoru a tak alternativní layout obsahuje četná křížení fairwayí. Mám zkušenosti, že hráči dokáží být ohleduplní a navzájem se neohrožovat. Spoléhám na Vás. Vzhledem k umístění hřiště nám tentokrát alespoň nehrozí nehráči na hřišti :).

Meeting bude v 9,00 u výhoziště č. 1, výhoz prvního kola v 9,30. První dvě kola se odehrají najednou, pak bude následovat pauza na oběd a finálová kola opět najednou a ve flightech dle aktuální pozice v kategoriích. Následovat bude jako vždy vyhodnocení a losovačka.

Chtěl bych tímto poděkovat místním hráčům a starostovi obce Hlinná panu Martinu Ušalovi za vstřícnost a pomoc při přípravě turnaje.

Ať to lítá a těším se na Vás.