Autor: Scott Heywood (https://discgolfreport.com/author/slheywood19/)
Publikováno: Beginer Info (https://discgolfreport.com/category/beginner-info/)
Přeložil: Hanuš Velebný

Během sledování discgolfových videí jsem narazil na jedno s názvem Disc Golf Skins Match. Zaujalo mě to a tak jsem kliknul. Už po několika jamkách bylo jasné, že se skins od hry, jak ji vidíme na videích z běžných turnajů, hodně liší. Nejvíce mne zaujala celkově hodně uvolněná atmosféra. Komentátoři zjevně počítali s tím, že video sleduje poučený divák, a pravidla přiblížili jen velmi povšechně. A tak mi nezbylo, než se to pokusit pochopit ze hry.

Co jsou tedy skins. Jedná se o discgolfový zápas, kterého se zpravidla zúčastní 4 hráči a každá jamka nazývaná skin má určitou předem stanovenou hodnotu, obvykle v dolarech. Ten kdo jamku vyhraje, vyhrává i tento obnos. Pokud zvítězí více než jeden hráč, nastává tzv. pusch. Hodnotu jamky nevyhrává nikdo a tato se přenáší na jamku další, kde se hraje o součet její hodnoty a hodnoty puschnuté. Pokud ani tu nikdo nevyhraje, hodnoty se i nadále sčítají.

Po skončení zápasu jsem už leccos chápal, ale zůstalo i několik otázek.
– Jak zní kompletní pravidla?
– Jak se počítá skóre?
– Odkud se vzal název skins?

Odkud se vzal název skins?

Hra skins byla podobně jako mnoho dalších věcí převzata z klasického golfu a upravena pro potřeby golfu s frisbee. Golfové skiny se už hrají poměrně dlouho, populární se staly v osmdesátých letech, ale existují zprávy o první zápasech už z let padesátých.

Ohledně původu termínu skins existuje řada legend. Našel jsem zdroje čerpající ze skotských legend a ve velmi starých slovnících. Skotská stopa říká, že hráč který prohrál, byl obrazně stažen z kůže (skin je anglicky kůže, pozn. překl.). Jedno heslo ze starého oxfordského slovníku naznačuje, že šlo o slangový výraz pro dolar. Tuto teorii se mi ovšem nepodařilo ověřit z jiného zdroje. Prameny z United States Golf Assoication (USGA) k tomu říkají toto:

„Jako druh golfové hazardní hry jsou skins známy již po desetiletí, ale skutečně populární se staly až po uvedení hry The Skins Game v 80. letech 20. století. V některých oblastech spojených států jsou skins známé také jako cats, scats, skats nebo syndicates. Zdá se, že syndicates jsou pojmem nejstarším, sahajícím přinejmenším do 50. let 20. století a možná i hlouběji. Je možné, že pojmy skins, scats a podobně, jsou prostě jen zkrácené, zkomolené verze termínu syndicates.“

Vzhledem k tomu, že USGA existuje od roku 1894, bral bych její knihovnu jako zdroj hodný důvěry.

Pravidla skins

Koncept utkání ve skins je vlastně jednoduchý. Hráči odehrají jamku a ten, kdo má nejnižší skóre, vyhrává skin, tedy předem určenou částku. Ale mohou nastat situace, vyžadující další pravidla.

Pokud nejnižší skóre zahrají alespoň dva hráči, výhra se posune (puschne) na další jamku. To pokračuje, dokud některou jamku nevyhraje pouze jeden hráč a ten pak bere celý nastřádaný obnos. Pokud jsou například jamky ohodnoceny jedním dolarem a dva hráči mají stejné nejnižší skóre, další jamka má hodnotu dolary dva. Tak to může pokračovat po několik dalších jamek, dokud některou jamku nevyhraje jen jeden hráč. Ten obdrží všechny puschnuté skiny. Pokud je nerozhodný výsledek na jamce poslední, pokračuje se náhlou smrtí, dokud nezvítězí jediný hráč a nejsou tak rozděleny všechny zbylé skiny.

Podobně jako v běžném discgolfu se jamka zahajuje drivem z výhoziště a pokud nepadne eso, pokračuje hráč, jehož disk je nejvíce vzdálen od koše. Nastane-li situace, že jeden z hráčů dohraje jamku a další z hráčů již nemůže skóre ani vyrovnat, jamku už nedohrává. Ve chvíli, kdy mají nejnižší skóre dva hráči, nedohrávají ani hráči, kteří by mohli také pouze dorovnat. 

Pokud například jeden z hráčů zahraje birdie na paru 3 a jeho soupeř již na této jamce házel dvakrát, nemůže birdie ani vyrovnat a jamku nedohrává. Hráči, kteří jsou jen po driveu, mají ještě jeden pokus birdie vyrovnat. Pokud je birdie jedním z nich dorovnáno, hra končí i pro všechny ostatní. Dalším rozdílem oproti běžnému discgolfu je zvyk nevyjímat disky z koše, dokud není jamka dohrána.

Jak skins počítat

Pro představu jak se skins počítají si projdeme zápas, který se uskutečnil v roce  2019 v rámci série Meet the Pros na hřišti De La Vega Disc Golf Course. Hrálo se na všech 24 jamek, takže šlo o opravu dlouhé kolo. Série Meet the Pros se hraje od roku 2007 a zúčastnili se jí hráči opravdu zvučných jmen jako Ken Climo nebo Nate Doss. Také v našem utkání rozhodně nechybí známá jména. Hry se zúčastnili Eagle McMahon, Ricky Wysocki, Paul McBeth a Nate Sexton.  Do potu o který se hrálo bylo vloženo celkem 2 000 $. Každý z 24 skinů měl hodnotu 50 $. Aby nikdo neodešel s prázdnou, všichni už začínali se dvěma skiny. Sto dolarů za čas, který hře věnoval, si proto odnesl i ten, kdo žádný další skin nepřipojil. Zbylých 400$ mohli pořadatelé dle vlastního uvážení použít k navýšení ceny skinu některých z jamek.

skinEagle McMahonRicky WysockiPaul McBethNate SextonVýsledek
150 $N/A2N/AN/A1 skin Ricky
250 $N/A33N/Apusch
350 $N/AN/AN/A22 skiny Nate
450 $N/A2N/A2pusch
550 $N/A22N/Apusch
650 $N/A2N/AN/A3 skiny Ricky
750 $3N/A3N/Apusch
850 $N/A2N/AN/A2 skiny Ricky
950 $N/A2N/A2pusch
1050 $N/A2N/A2pusch
1150 $N/A22N/Apusch
1250 $N/A2N/A2pusch
1350 $2N/AN/A2pusch
1450 $N/AN/AN/A26 skinů Nate
1550 $N/A33N/Apusch
1650 $2N/AN/A2pusch
1750 $33N/AN/Apusch
1850 $N/AN/A22pusch
1950 $N/A2N/AN/A5 skinů Ricky
2050 $N/AN/A22pusch
2150 $22N/AN/Apusch
2250 $N/AN/A2N/A3 skiny Paul
2350 $22N/AN/Apusch
2450 $N/A2N/AN/A2 skiny Ricky

Zde jsou výsledky zápasu. Jak už bylo řečeno výše, na některých jamkách byly ještě uděleny extra skiny.

Eagle McMahon2 skiny (2+0+0)100,00 $
Nate Sexton12 skinů (2+8+2)600,00 $
Ricky Wysocki20 skinů (2+13+1)1 000,00 $
Paul McBeth6 skinů (2+3+1)300,00 $

Proč hrát skins?

Jedná se o zajímavou variantu discgolfu, kterou navíc můžete dále obměňovat. Obvyklý počet hráčů je čtyři, to ale neznamená, že nelze hrát ve dvou, třech nebo pěti. A nemusí se nutně hrát o peníze, pokud skinu přiřadíte hodnotu v bodech, hra bude také zábavná. Mě se na skins nejvíce líbí, že mě nutí hrát úplně jinou strategii. Jelikož k remíze na jamce stačí pouze dva hráči, nutí mě to házet mnohem riskantnější hody a paty, než bych hrál normálně. Pokud se daří, získávám sebedůvěru i do běžných turnajů. Díky skins vím, čeho jsem schopen, když trochu přitlačím na pilu.